เว็บบาคาร่าออนไลน์ คืนเงินสูงที่สุด ในไทย

เล่นบาคาาร่าออนไลน์ ปลอดภัย 100% คืนเงินสูง ที่สุดในไทย

จี้คณบดีรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ทบทวนมาตรการ หลังโควิดระบาดในชั้นเรียน อ.ติดเชื้อ นิสิตป่วยตาม

การศึกษา

จี้คณบดีรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ทบทวนมาตรการ หลัง อ.ไม่สวมแมสก์เข้าบรรยาย ก่อนติดโควิด นิสิตป่วยแล้ว 8 คน

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีหนังสือถึง รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ขอให้ทบทวนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดในชั้นเรียนและแนวทางการเรียนการสอน ลงวันที่ 12 กันยายน 2565 สืบเนื่องจากสโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ได้รับการร้องเรียนจากนิสิตภายในคณะว่า อาจารย์ท่านหนึ่งเข้าบรรยายรายวิชาโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย และมีปฏิสัมพันธ์กับนิสิตในชั้นเรียนเป็นระยะ ปรากฏว่าอาจารย์คนดังกล่าวตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในเวลาต่อมา ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ก.ย. พบว่ามีนิสิตจากชั้นเรียนดังกล่าวตรวจพบเชื้อโควิด-19 แล้วอย่างน้อย 8 คน และมีนิสิตกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อกว่า 10 คน

การศึกษา

ด้วยเหตุนี้ สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ของแสดงความกังวลต่อกรณีดังกล่าว และขอเรียนท่านโปรดพิจารณาทบทวนแนวการเรียนการสอนที่เหมาะสม (เช่น หากอาจารย์เสี่ยงติดเชื้อ หรือมีอาการเสี่ยงติดเชื้อ ให้เปลี่ยนเป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์) เน้นย้ำมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเบื้องต้นในชั้นเรียน หากมีการสอนในพื้นที่คณะ (เช่น หากอาจารย์ไม่สะดวกสวมหน้ากากอนามัยขณะบรรยาย ให้อาจารย์และนิสิตรักษาระยะห่างในชั้นเรียนอย่างเหมาะสม) และแนวทางการเยียวยานิสิต อาจารย์ และบุคลากรด้านอื่นๆ หากติดเชื้อโควิด-19 เพราะมหาวิทยาลัยและรัฐบาลไม่มีมาตรการใดรองรับในเบื้องต้นแล้ว